KALIBRERINGSLABORATORIUM

          

 
                                     
 

Nedenstående finder du Scan-Test :

- Måleevne
-
Sporbarhed kalibreringshieraki
-
Metodeliste
-
Opdeling af normaler og kalibrering af disse

MÅLEEVNE
I Scan-Test måleevne er der ikke indregnet bidrag til det kalibrerede udstyr.

Målestørrelse/Enhed Måleområde Måleevne Arbejdsnormal Metode Bemærkninger
Moment (Nm) 0,1 - 1 N.m (1,93*10-4 X) + 4,35*10-5 Transducer 309.01.01 Momentnøgler
samt
skruetrækkere
DS/EN 26789
1 - 10 N.m (1,97*10-4 X) + 4,335*10-3
5 - 50 N.m (3,06*10-4 X) + 9,106*10-3
10 - 100 N.m (3,07*10-4 X) + 0,0182
30 - 350 N.m (3,14*10-4 X) + 0,06037
50 - 500 N.m (3,07*10-4 X) + 0,091
100 - 1000 N.m (3,09*10-4 X) + 0,18178
200 - 2000 n.m (1,97*10-4 X) + 0,85905
500 - 5000 N.m (4,09*10-3 X) + 0,41302
0,05 - 2,5 N.m (3,4*10-5 X) + 1,5*10-4 Bomme og lodder 309.02.01 Momenttestere
BS 7882
5 - 50 N.m (3,4*10-5 X) + 1,5*10-4
1 - 100 N.m (3,4*10-5 X) + 1,5*10-4
10 - 1500 n.m (3,4*10-5 X) + 8*10-4
0,1-1 N.m (4,65*10-4 X) + 1,69*10-4 Transducer
1 - 10 N.m (4,65*10-4 X) + 1,73*10-3
Op til 100 N.m (3,01*10-4 X) + 9,5*10-3
Op til 1000 N.m (3,289*10-4 X) + 8,43*10-2
1 - 100 N.m (2,9*10-5 X) + 1,97*10-4 Bomme og lodder 309.03.01 Transducere
BS 7882
100 - 1500 n.m (4,6*10-5 X) + 9,29*10-4
Op til 2000 N.m (3,87*10-3 X) + 0,55966 Transducer 309.04.01 Moment
Gearnøgler
Op til 5000 N.m (4,09*10-3 X) + 0,41302
Op til 2000 N.m 1,290 N.m Transducer 309.05.01 Luftmoment-
spænder
Op til 5000 N.m 2,436 N.m
Op til 2000 N.m 1,290 N.m Transducer 309.06.01 Elektrisk
momentspænder
Op til 5000 N.m 2,436 n.m

Sporbarhed kalibreringshieraki


208.02.01.01


208.02.01.02208.02.01.03


208.02.01.04


Gyldighedsområde
Dette dokument er gældende for alt udstyr som anvendes til sporbar kalibrering i scan-tests kalibreringslaboratorium.

Ansvar
Laboratorielederen har ansvaret for at alle kalibreringsprocedurer er udformet så sporbarheden bevares.
Kalibreringsmedarbejderen har ansvaret for at kalibreringer og egenkontrol udføres i henhold til de rette provedurer.

Sporbarhed
Alle Scan-Tests referencenormaler er sporbare til internationalt anerkendte laboratorier.

Hierakier

 

METODELISTE


208.02.02.01


208.02.02.02


208.02.02.03


Gyldighedsområde
Dette dokument er gældende for alle sporbar kalibreringer i scan-Test.

Ansvar
Laboratorielederen har ansvaret for at alle akkrediterede kalibreringer udføres i henhold til dette dokument.

Metodeliste

  Måleudstyr Måleområde Instruktion Standard
Momentnøgler 0,1 - 6000 N.m 309.01.02 DS/EN 26789
Momenttransducere 0,05 - 1500 N.m 309.03.01 BS 7882
Momenttestere 0,05 - 1500 N.m 309.02.01 BS 7882
Moment-gearnøgler 1 - 6000 N.m 309.04.01 Scan-Test
Luft-momentspændere 1 - 6000 N.m 309.05.01 Scan-Test
Elektrisk Momentspændere 1 - 6000 N.m 309.06.01 Scan-Test

Opdeling af normaler og kalibrering af disse


308.02.01.01


308.02.01.02308.02.01.03


Gyldighedsområde
Denne instruktion gælder for alle normaler i Scan-Test kalibreringslaboratorium.

Ansvar
Laboratorielederen har ansvaret for at alle opdelinger samt kalibrering af normaler foretages i henhold til nedenstående procedure

Opdeling af mastere og normaler.

  Id. nr.

  Master

41160   Kalibreringsbom 0,05 - 2,5 N.m
20798   Kalibreringsbom  1 - 100 N.m
31037   Kalibreringsbom 10 - 1500 N.m
3146A30801   Kalibreringsbom Digitalt Voltmeter
  Id. nr.

  Normaler

25610, 27789, 26228, 26229   Rate controlled torque wrench tester
31153.ETS   ISO 1000 testrig
6353.ETS   1 N.m transducer
22719   10 N.m Transducer
22718   100 N.m Transducer
31455.ETS   350 N.m Transducer
22594   500 N.m Transducer
22593   1000 N.m Transducer
21824   6000 N.m Transducer
10306.ETS   10 N.m Roterende Transducer
   
27160.ETS   2000 N.m Annular Transducer

Alle mastere, normaler samt arbejdsnormaler anvendes til kalibrering af rekvirenters udstyr, dette giver ikke anledning til ekstra kontrol eller kalibrering, da der ikke sker et egentligt slid på normalerne.

 
   
   
   
   
   
   
   
Copyright© ScanTest 2010